Portada

May 28th, 2014

Benvingut a la pàgina web del Grup de Recerca “Dret Civil Català i Dret Privat Europeu“. L’objectiu del grup és l’estudi de les diverses lleis que, en l’àmbit dels drets reals i el dret de successions, ha aprovat recentment el Parlament de Catalunya en l’exercici de la seva competència en matèria de dret civil, i la seva inserció en el procés d’harmonització del dret privat a la Unió Europea.

El grup té una doble línia d’investigació íntimament lligada: el dret civil català i el dret privat europeu. La finalitat del grup de recerca és analitzar el dret civil català des del prisma de l’harmonització  jurídica al si de la Unió Europea i realitzar propostes que afavoreixin la convergència.

Podem afegir, a més, el caràcter europeu que presenten les investigacions, ja que l’Investigador Principal del grup de recerca (Antoni Vaquer Aloy), és membre del European Research Group on Existing EC Private Law i del Study Group on a European Civil Code; i que han donat lloc a la firma d’un contracte amb la Comissió Europea en el marc del FP6 (EU Network of Excellence “CoPECL” Common Principles of European Contract Law).

El Grup “Dret Civil Català i Dret Privat Europeu” ha estat reconegut com a grup de recerca  consolidat en la convocatòria de l’Agaur de 2005 (núm. 2005SGR00199), de 2009 (núm. 2009SGR689) i de 2014 (núm. 2014SGR223).

Comments are closed.